ARS3039S

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS3039S

EAN: 5902129073284

Brand new AS-PL Alternator terminal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product status: Active

Product features:

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
W.1 [ mm ] 42.00
L.1 [ mm ] 75.00
d. [ mm ] M6x1.0
b.1 [ mm ] 11.60

Numri i referimit (4)

Përdorimët
VALEO