ARS5020

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS5020

EAN: 5902129031840

Brand new AS-PL Alternator terminal B+

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product status: Active

Product features:

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 28.20
W.1 [ mm ] 98.00
L.1 [ mm ] 150.50
d. [ mm ] M8x1.25

Numri i referimit (5)

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI