ARS9010

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS9010

EAN: 5901259495379

Brand new AS-PL Alternator terminal B+

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mando

Product status: Active

Product features:

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 5.50
L.1 [ mm ] 50.40
d. [ mm ] M8x1.25
b.1 [ mm ] 11.15

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
MANDO
MITSUBISHI