ARS9012

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS9012

EAN: 5901259495430

Brand new AS-PL Alternator terminal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Ford

Product status: Active

Product features:

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
L.1 [ mm ] 59.00
d. [ mm ] M6x1.0
b.1 [ mm ] 13.00

Numri i referimit (4)

Përdorimët
AS-PL
FORD
HC PARTS