ARS9024

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar | Kapakët e statorit të makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS9024

EAN: 5901259498271

Brand new AS-PL Alternator Terminal cover

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Ford

Product status: Active

Product features:

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 17.00
W.1 [ mm ] 24.00
L.1 [ mm ] 36.30

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
FORD