ARS9079S(BULK2)

Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS9079S(BULK2)

EAN: 5902129071013

Brand new AS-PL Alternator woodruff key

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Prestolite

Product status: Active

Product features:

Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar
O.D.1 [ mm ] 18.20
H.1 [ mm ] 4.00
L.1 [ mm ] 7.50

Lista alternative (2)

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
PRESTOLITE