ARS9136S

Vidha për makina të rrymës së alternuar | Vidhat e pompës së makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS9136S

EAN: 5902129085072

Brand new AS-PL Alternator screw for vacuum pump

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Universal

Product status: Active

Product features:

Vidhat e pompës së makinës të rrymës së alternuar
L.1 [ mm ] 31.90
d. [ mm ] M10x1.25
D.1 [ mm ] 9.90
b.1 [ mm ] 14.10

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
MANDO