AS0009

Stator i makinës së rrymës së alternuar

AS index: AS0009

EAN: 5901259416329

Brand new AS-PL Alternator stator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Stator i makinës së rrymës së alternuar
Tension [ V ] 24
Intensitet [ A ] 100
Diametri i brendshëm [ mm ] 112.20
Diametri i jashtëm [ mm ] 142.00
O.D.3 [ mm ] 131.40
H.1 [ mm ] 76.00
H. [ mm ] 35.70
No. of leads [ qty ] 6

Numri i referimit (4)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH