AS1005

Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar

AS index: AS1005

EAN: 5901259465006

Brand new AS-PL Alternator D.E. Bracket with stator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Delco

Product status: Active

Product features:

Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Intensitet [ A ] 190
Diametri i brendshëm [ mm ] 107.60
Diametri i jashtëm [ mm ] 168.30
No. of leads [ qty ] 6

Numri i referimit (1)

Përdorimët
DELCO