ATP9001S

Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar

AS index: ATP9001S

EAN: 5902129071846

Brand new AS Alternator plug

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Universal

Product status: Active

Product features:

Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 15.30
W.1 [ mm ] 18.00
L.1 [ mm ] 23.00

Numri i referimit (3)

Përdorimët
BOSCH
DELCO
DENSO
MITSUBISHI
VALEO