ATP9004S

Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar

AS index: ATP9004S

EAN: 5902129071839

Brand new AS Alternator plug

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Universal

Product status: Active

Product features:

Bashkuese të makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 15.00
W.1 [ mm ] 20.00
L.1 [ mm ] 20.40

Numri i referimit (1)