ATR3003S

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index: ATR3003S

EAN: 5902129073130

Brand new AS-PL Alternator terminal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product status: Active

Product features:

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
W.1 [ mm ] 42.00
L.1 [ mm ] 76.50
d. [ mm ] M5x0.8
b.1 [ mm ] 11.20

Numri i referimit (9)

Përdorimët
VALEO