ATR3004S

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index: ATR3004S

EAN: 5902129091356

Brand new AS-PL Alternator terminal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product status: Active

Product features:

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 8.80
I.D.2 [ mm ] 5.80
H.1 [ mm ] 13.00
W.1 [ mm ] 42.00
L.1 [ mm ] 75.20

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
VALEO