SBH0001

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0001

EAN: 5901259426298

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 23.00
O.D.1 [ mm ] 98.00
H.1 [ mm ] 25.00
H.2 [ mm ] 17.10
G.1 [ mm ] 10.30
Matching Brush set: BSX139

Numri i referimit (11)

Përdorimët
BOSCH
DELCO
EFEL
FORD
VOLVO