SBH0002

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0002

EAN: 5901259426304

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 23.00
O.D.1 [ mm ] 96.70
H.1 [ mm ] 34.00
H.2 [ mm ] 25.30
G.1 [ mm ] 8.20
Matching Brush set: SB9027

Lista alternative (1)

Numri i referimit (13)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
DELCO
EFEL
FORD
MAN
PRESTOLITE
VOLVO