SBH0003

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0003

EAN: 5901259426311

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 23.00
O.D.1 [ mm ] 96.80
H.1 [ mm ] 34.00
H.2 [ mm ] 26.00
G.1 [ mm ] 10.50
Matching Brush set: BSX155(IKA)

Lista alternative (1)

Numri i referimit (15)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
DELCO
EFEL
FORD