SBH0003(BOSCH)

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0003(BOSCH)

EAN: 5902129002277

Brand new BOSCH Starter motor brush holder

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: Bosch

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 23.20
O.D.1 [ mm ] 86.80
H.1 [ mm ] 33.50
H.2 [ mm ] 25.50
G.1 [ mm ] 10.00
Matching Brush set: BSX155(IKA)

Lista alternative (1)

Numri i referimit (26)

Përdorimët
BOSCH