SBH0004

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0004

EAN: 5901259426328

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 23.10
O.D.1 [ mm ] 98.00
H.1 [ mm ] 24.70
H.2 [ mm ] 17.00
G.1 [ mm ] 9.60
Matching Brush set: BSX139

Lista alternative (1)

Numri i referimit (7)

Përdorimët
BOSCH
MANDO