SBH0004(BOSCH)

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0004(BOSCH)

EAN: 5902129002307

Brand new BOSCH Starter motor brush holder

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: Bosch

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 23.00
O.D.1 [ mm ] 97.00
H.1 [ mm ] 24.00
H.2 [ mm ] 16.30
G.1 [ mm ] 9.30
Matching Brush set: BSX139

Lista alternative (1)

Numri i referimit (40)

Përdorimët
BOSCH