SBH0006

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0006

EAN: 5901259426342

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 82.70
Matching Brush set: BSX149

Numri i referimit (7)

Përdorimët
BOSCH
FORD
ISKRA / LETRIKA