SBH0007

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBH0007

EAN: 5901259426359

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 35.80
O.D.1 [ mm ] 67.60
H.1 [ mm ] 22.00
H.2 [ mm ] 16.20
O.1 [ mm ] 44.00
L.1 [ mm ] 72.00
G.1 [ mm ] 5.20
Matching Brush set: BSX159-160

Lista alternative (1)

Numri i referimit (47)

Përdorimët
ALFA ROMEO
AS-PL
BOSCH
FORD
ROVER
SAAB
UNIPOINT
VOLVO