SBHP0004

Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SBHP0004

EAN: 5902129024415

Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH