SBR0005

Kapakët e makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SBR0005

EAN: 5901259427066

Brand new AS-PL Starter motor D.E. bracket

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Kapakët e makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 33.80
H.1 [ mm ] 80.60
O.1 [ mm ] 90.00
O.2 [ mm ] 90.00
O.3 [ mm ] 127.00

Numri i referimit (17)

Përdorimët
AS-PL
AVF
BOSCH
DELCO
EFEL
ELMOT
MAN
VOLVO