SBU9001(BULK)

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index: SBU9001(BULK)

EAN: 5902129079446

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 12.57
i jashtëm 1 [ mm ] 16.56
lartësi [ mm ] 11.50

Lista alternative (3)

Numri i referimit (14)