SBU9002

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index: SBU9002

EAN: 5901259427318

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 11.07
i jashtëm 1 [ mm ] 13.60
lartësi [ mm ] 14.00

Lista alternative (3)

Numri i referimit (11)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
HITACHI
ISKRA / LETRIKA
VALEO