SBU9003

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index: SBU9003

EAN: 5901259427325

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 12.07
i jashtëm 1 [ mm ] 16.12
lartësi [ mm ] 16.00

Lista alternative (2)

Numri i referimit (14)

Përdorimët
BOSCH
DELCO
FORD