SBU9004

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index: SBU9004

EAN: 5901259427332

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 12.57
i jashtëm 1 [ mm ] 16.55
lartësi [ mm ] 18.00

Lista alternative (2)

Numri i referimit (16)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
BUTEC
DELCO
EFEL
FORD
PRESTOLITE