SBU9193S

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index: SBU9193S

EAN: 5902129099017

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mando

Product status: Active

Product features:

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 11.50
i jashtëm 1 [ mm ] 13.50
lartësi [ mm ] 13.90

Lista alternative (2)

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
MANDO