SD0258

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar | Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SD0258

EAN: 5901259488326

Brand new AS-PL Starter motor drive

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i prestarëve [ qty ] 16
Boshte [ mm ] 13.50
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 50.70
Gjatësi [ mm ] 98.00
Rrotullim ACW

Lista alternative (2)

Numri i referimit (0)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH