SD0337

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar | Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SD0337

EAN: 5902129016298

Brand new AS-PL Starter motor drive

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i prestarëve [ qty ] 16
Boshte [ mm ] 13.60
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 50.20
Gjatësi [ mm ] 90.60
Rrotullim CW

Numri i referimit (2)

Përdorimët
BOSCH