SD0354S

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar | Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SD0354S

EAN: 5902129048084

Brand new AS-PL Starter motor drive

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i dhëmbëve [ qty ] 19
Numri i prestarëve [ qty ] 7
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 20.90
O.D.2 [ mm ] 72.50
Gjatësi [ mm ] 130.00
Rrotullim CW

Numri i referimit (15)

Përdorimët
BOSCH