SD1070P

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SD1070P

EAN: 5902129085836

Brand new AS-PL Starter motor drive

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Hyundai / Kia

Product status: Active

Product features:

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i dhëmbëve [ qty ] 11
Numri i prestarëve [ qty ] 8
Boshte [ mm ] 10.00
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 43.20
O.D.2 [ mm ] 30.00
Gjatësi [ mm ] 36.40
L.2 [ mm ] 17.00
Rrotullim CW

Numri i referimit (4)

Përdorimët
HYUNDAI / KIA