SD5049

Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SD5049

EAN: 5901259445206

Brand new AS-PL Starter motor clutch

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product status: Active

Product features:

Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar
Numri i prestarëve [ qty ] 10
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 66.80
Gjatësi [ mm ] 118.40
Rrotullim CW

Lista alternative (1)

1

Numri i referimit (16)

Përdorimët
AS-PL
MANDO
MITSUBISHI