SD5085

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar | Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SD5085

EAN: 5901259472127

Brand new AS-PL Starter motor clutch

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product status: Active

Product features:

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i prestarëve [ qty ] 8
Boshte [ mm ] 15.70
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 44.00
Gjatësi [ mm ] 92.80
Rrotullim ACW

Numri i referimit (20)

Përdorimët
MITSUBISHI