SD6091

Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar | Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar | Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SD6091

EAN: 5902129024750

Brand new AS-PL Starter motor pinion for drive

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i dhëmbëve [ qty ] 13
Boshte [ mm ] 12.5
O.D.2 [ mm ] 40.50
Gjatësi [ mm ] 15.20
Rrotullim ACW

Numri i referimit (3)

Përdorimët
AS-PL
DENSO