SDK0006

Kapsula e boshtit të ingranazheve

AS index: SDK0006

EAN: 5901259466508

Brand new AS-PL Starter motor drive cap

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Kapsula e boshtit të ingranazheve
I.D.1 [ mm ] 35.30
O.D.1 [ mm ] 48.00
H.1 [ mm ] 13.00

Numri i referimit (2)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH