SDK0011

Kapsula e boshtit të ingranazheve | Këllefe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SDK0011

EAN: 5901259466553

Brand new AS-PL Starter motor drive cap

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Kapsula e boshtit të ingranazheve
I.D.1 [ mm ] 40.40
O.D.1 [ mm ] 58.00
H.1 [ mm ] 13.40

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH