SDK0027

Rondele të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SDK0027

EAN: 5901259493689

Brand new AS-PL Starter motor gasket

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Rondele të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 28.50
O.D.1 [ mm ] 60.00
H.1 [ mm ] 3.00

Numri i referimit (2)