SDK0031(BULK2)

Rondele të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SDK0031(BULK2)

EAN: 5902129064091

Brand new AS-PL Starter motor Washer for drive

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Rondele të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 20.00
O.D.1 [ mm ] 24.50
T.1 [ mm ] 0.50

Lista alternative (2)

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH