SDK9009

Rondele të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar | Rondele të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SDK9009

EAN: 5901259495102

Brand new AS-PL Starter motor washer for drive

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Ford

Product status: Active

Product features:

Rondele të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 22.20
O.D.1 [ mm ] 42.20
T.1 [ mm ] 2.30

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
FORD