SF0008

Pështjella me furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SF0008

EAN: 5901259431711

Brand new AS-PL Starter motor field coil with brush holder

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Pështjella me furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 12
Fuqia [ kw ] 2.2
Diametri i jashtëm [ mm ] 78.00
H. [ mm ] 115.00
Rotation CW
Brush holder SBH0010
Brush gear: BSX151

Lista alternative (1)

Numri i referimit (5)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH