SG0049

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SG0049

EAN: 5901259499414

Brand new AS-PL Starter motor gear shaft

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 39.00
Diametri i jashtëm [ mm ] 18.00
O.D.3 [ mm ] 11.00
L. [ mm ] 103.70
L.2 [ mm ] 15.70
Splines [ qty ] 10

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
VALEO