SG0052

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SG0052

EAN: 5902129001973

Brand new AS-PL Starter motor gear shaft

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 45.70
Diametri i jashtëm [ mm ] 18.00
O.D.3 [ mm ] 12.00
L. [ mm ] 116.00
L.2 [ mm ] 18.00
Splines [ qty ] 16

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH