SG0058

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SG0058

EAN: 5902129017301

Brand new AS-PL Starter motor gear shaft

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 47.80
Diametri i jashtëm [ mm ] 18.00
O.D.3 [ mm ] 12.00
L. [ mm ] 116.50
L.2 [ mm ] 21.00
Splines [ qty ] 10

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH