SG0062

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SG0062

EAN: 5902129021742

Brand new AS-PL Starter motor gear shaft

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 45.40
Diametri i jashtëm [ mm ] 18.00
O.D.3 [ mm ] 11.00
L. [ mm ] 109.30
L.2 [ mm ] 3.10
Splines [ qty ] 16

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH