SG0065

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SG0065

EAN: 5902129024514

Brand new AS-PL Starter motor Gear shaft

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 44.50
Diametri i jashtëm [ mm ] 18.00
O.D.3 [ mm ] 11.00
L. [ mm ] 108.00
L.2 [ mm ] 2.80
Splines [ qty ] 16

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH