SG0070S

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SG0070S

EAN: 5902129046646

Brand new AS-PL Starter motor Gear shaft

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 60.40
Diametri i jashtëm [ mm ] 21.00
O.D.3 [ mm ] 14.10
L. [ mm ] 170.60
L.2 [ mm ] 25.40
Splines [ qty ] 10

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH