SGK9001

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SGK9001

EAN: 5901259456851

Brand new AS-PL Starter motor gear shaft

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Ford

Product status: Active

Product features:

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i jashtëm [ mm ] 14.5
L. [ mm ] 85.00

Numri i referimit (6)

Përdorimët
FORD