SP0076S(BULK2)

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar | Izolues të kapakëve të të automateve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index: SP0076S(BULK2)

EAN: 5902129046752

Brand new AS-PL Starter motor gasket for solenoid

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i brendshëm [ mm ] 57.30
Diametri i jashtëm [ mm ] 61.40
T.1 [ mm ] 2.00

Lista alternative (2)

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH