SP5007

Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar

AS index: SP5007

Brand new AS-PL Starter motor Solenoid cap

STANDARD LINE

Prodhues: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar
Diametri i jashtëm [ mm ] 48.90

Numri i referimit (3)

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI